instalations
blue boat

 

Og så kom våren.  And then spring came..

 

 

boat

 

internasjonalt forhandlingsbord. International negotiation table

 

 

Mitt skip er lastet. My ship is loaded.

 

 

 

© BONO 2018